ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού διαθέτει 9 αναβατήρες (μεταξύ των οποίων τρεις παιδικούς)

με συνολική μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 6500 ατόμων/ώρα.

Οι αναβατήρες εξυπηρετούν μήκη διαδρομών μέχρι και 1370μ.

και υψομετρικές διαφορές ανάβασης μέχρι και 385μ.

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.