Η ΦΩΚΙΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

 

Η περιοχή της σύγχρονης Φωκίδας καταλαμβάνει μιαν έκταση στην οποία κατά την αρχαιότητα συναντούμε την ανατολική Αιτωλία (μέχρι τις δυτικές πλαγιές της Γκιώνας και μεταξύ των ποταμών Δάφνου (Μόρνου) και Ευήνου, την Οζολία Λοκρίδα (όλο το τμήμα νότια του Δάφνου και ανατολικά της Γκιώνας μέχρι τους Δελφούς), την Δωρίδα (μεταξύ Γκιώνα και Οίτης) και ένα μικρό τμήμα της Φωκίδας ανατολικές και βόρειες πλαγιές του Παρνασσού. Δεν υπάρχει σημαντικό ιστορικό γεγονός της ελληνικής αρχαιότητας που να μην συμμετέχει η περιοχή και οι κοινότητές της, συχνα με δραματικό τρόπο.

Από τα ρωμαϊκά χρόνια και μέχρι την υστεροβυζαντινή περίοδο, η περιοχή πέρασε στο ημίφως της ιστορίας. Τον 13ο αι., με την Φραγκοκρατία ξεκινά για τους κατοίκους της Φωκίδας μια μακρά περίοδος 600 χρόνων αγώνων πολιτικής και πνευματικής ανεξαρτησίας που θα κορυφωθεί στον αγώνα του 1821, στον οποίο η Φωκίδα και οι άνθρωποί της υπήρξαν μεγάλοι πρωταγωνιστές.

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.