Τηλέφωνα Δημόσιας Διοίκησης Πύργου - Αμαλιάδας

Δημαρχείο Πύργου : 26210-22404

ΚΕΠ Πύργου : 26210-35555

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Νομαρχίας : 26213-60343

Δημαρχέιο Αμαλιάδας : 26223-60500

ΚΕΠ Αμαλιάδας : 26220-38410, 38406