ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ο υδρολογικός πλούτος της περιοχής είναι από τους κυριώτερους παράγοντες που καθόρισαν την αγροτική φύση του τοπικού πολιτισμού της από τα πανάρχαια χρόνια και, παράλληλα, της χάρισαν την μοναδική χλωριδική ομορφιά της.

Στα όρια των νοτιοδυτικών απολήξεων του Βόρα με τα χαμηλότερα βορειοανατολικά σημεία της λεκάνης του Αμυνταίου έχουν σχηματισθεί οι λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας. Οι δύο λίμνες συγκαταλέγονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι από τις βαθύτερες λίμνες της Ελλάδας. Η περιγραφή της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το μέγεθός της μεταβάλλεται συνέχεια, με τα νερά της να υποχωρούν γοργά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της υπερβολικής άντλησης. Θεωρώντας την μέση στάθμη της σε υψόμετρο 510μ., το μέγιστο βάθος της υπολογίζεται στα 40μ.

Στα στενά μεταξύ των ορεινών όγκων του Βόρα και του Βερμίου βρίσκεται η λίμνη του Αγρα. Ο υγρότοπος του Άγρα είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη οικολογική αξία, εξαιτίας της μοναδικότητας των ενδιαιτημάτων του, καθώς και του ιδιαίτερου ρόλου στο μεταναστευτικό ταξίδι και το φωλεασμό πολλών σπάνιων και απειλούμενων ειδών.

Το Πάϊκο είναι ένα βουνό πολύ πλούσιο σε υδάτινους πόρους. Άφθονα ποτάμια και ρέματα κυλούν όλο το χρόνο στις πλεγιές του με κυριότερα αυτά της Γοργόπης, του Μαυροπόταμου, της Γρίβας, του Στραβοπόταμου, του Μεγάλου Ποταμιού και του Ξεροπόταμου. Η πλούσια υδρολογία του Πάϊκου, είναι αυτή που συνέβαλε στην εξαιρετικά πλούσια βλάστησή του και στον πανάρχαιο αγροτικό πολιτισμό της περιοχής..

 

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.