ΧΛΩΡΙΔΑ & ΠΑΝΙΔΑ

Ο Βόρας καλύπτεται από μεγάλα δάση οξιάς, δρυός και δασικής πεύκης. Στο βουνό έχουν εντοπισθεί περί τα 143 είδη σπάνιας χλωρίδας και 137 είδη σημαντικών πτηνών, γεγονός που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει το βουνό στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας NATURA 2000. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα απομεινάρια δάσους του πεύκου Pinus peuce, όπως και της βελανιδιάς Quercus trojana. Την βελανιδιά αυτή την συναντούμε κυρίως στις δυτικές πλαγιές του, όπου σχηματίζει εκτεταμένα δάση.

Οσον αφορά την πανίδα, υπάρχουν είδη που δεν συναντάμε στους γειτονικούς ορεινούς όγκους, όπως η χερσαία χελώνα και αρκετά είδη πουλιών, όπως ο βασιλαετός, ο γυπαετός και ο χιονόστρουθος. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η περιοχή για τα αρπακτικά, καθώς έχουν παρατηρηθεί 23 είδη, αλλά και για τους δρυοκολάπτες που αντιπροσωπεύονται εδώ με 9 είδη.

Στο παρελθόν τα δάση του Πάϊκου είχαν υποστεί έντονη εκμετάλευση και σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση, το βουνό είχε αποψιλωθεί από τα δάση του σε σημαντικό βαθμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μιας μεγάλης ποικιλίας βιοτόπων στο βουνό, η οποία σε συνδυασμό με τον μεγάλο υδάτινό του πλούτο και την σχετική προστασία του σήμερα (μετά από την μείωση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα), να έχει καταστήσει το βουνό σε περιοχήμε εξαιρετικά μεγάλο χλωριδικό πλούτο. Αυτός ο οικολογικός πλούτος υποστηρίζει μια σημαντική πανίδα και ορνιθοπανίδα.

Παρόλο που η λίμνη Βεγορίτιδα είναι σημαντικά υποβαθμισμένη, παρουσιάζει σημαντική ποικιλία οργανισμών και ιδιαίτερα πουλιών. Τον χειμώνα, όταν οι υπόλοιπες λίμνες της περιοχής παγώνουν, η Βεγορίτιδα λόγω του μεγέθους της, προσφέρει καταφύγιο σε χιλιάδες υδρόβια. Από τα θηλαστικά σημαντική είναι η παρουσία της βίδρας, γιατί θεωρείται πολύ καλός δείκτης καθαρότητας των νερών στα οποία ζει, άρα οι ελπίδες για διατήρηση των υγροβιότοπων αυτών σε ικανοποιητικό επίπεδο συνεχίζουν να υπάρχουν. Στη Λίμνη Bεγορίτιδα έχουν καταγραφεί 11 είδη ψαριών από τα οποία ο κορήγονος είναι μοναδικός στον κόσμο.

Οσον αφορα την λίμνη του Αγρα, οι εξαιρετικές βιοκλιματικές συνθήκες του υγρότοπου έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών φυτοκοινωνιών, που προσδίδουν στην λίμνη μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον. Κυρίως για την υδρόβια και ελόβια βλάστηση που διαθέτει και τον αριθμό της πανίδας που φιλοξενεί. Yπάρχουν επίσης λειμώνες με βούρλα και παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση αποτελούμενη κυρίως από λεύκες, ιτιές, πλατάνια και σκλήθρα. H πανίδα του υγρότοπου είναι η χαρακτηριστική των ελωδών εκτάσεων: βατράχια, βίδρες, μυοκάστορες, υδρόβιες χελώνες και νερόφιδα. Η ορνιθοπανίδα της λίμνης περιλαμβάνει περισσότερα από 70 είδη πτηνών, που χρησιμοποιούν τη λίμνη για φώλιασμα, διαχείμανση και αναπαραγωγή. H περιοχή είναι σημαντική για μια από τις τέσσερις αποικίες του μουστακογλάρονου στην Eλλάδα και του σπανιότατου στην μαυρογλάρονου. Τέλος είναι μια από τις λίγες γνωστές περιοχές αναπαραγωγής της ροπαλόπαπιας.

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.