Γενικές πληροφορίες και αφιερώματα

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ο Παρνασσός είναι ένα βουνό με εντυπωσιακές ορθοπλαγιές, μεγάλες βραχώδεις εκτάσεις και πλατιά ορεινά λιβάδια, του οποίου το μεγαλύτερο τμήμα (77%) καταλαμβάνουν οι σκληροί ασβεστόλιθοι. Λόγω της επικράτησης του ασβεστόλιθου, οι διαβρώσεις του εδάφους του Παρνασσού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές και κάποιοι καρστικοί σχηματισμοί, όπως η καταβόθρα της Λιλαίας και το Κωρύκειο Άντρο, είναι γνωστοί σε όλην την Ελλάδα. Η ψηλότερή του κορυφή, η Λιάκουρα, έχει ύψος 2457 μ. και κάνει τον Παρνασσό όγδ.....

Περισσότερα
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Παρά την μεγάλη ένταση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων στην περιοχή του Παρνασσού, η επιφανειακή απορροή είναι μικρή, σαν συνέπεια της επικράτησης του υδατοπερατού ασβεστόλιθου, που απορροφά όλο το νερό στο καρστικό σώμα του. Ετσι δεν συναντάμε σημαντικά ρέματα ή χειμάρους. Από την άλλη όμως, η υπόγεια υδρολογία της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική, πράγμα που δικαιολογεί τον μεγάλο αριθμό πηγών......

Περισσότερα
ΧΛΩΡΙΔΑ & ΠΑΝΙΔΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Στον Παρνασσό συναντάμε οκτώ είδη οικοτόπων: (α) Ορεινούς ακανθώδεις θαμνώνες σε χέρσα εδάφη, (β) ορεινά λιβάδια με αγρωστώδη και μονοετή φυτά, (γ) χλοώδεις εκτάσεις από νάρδους, (δ) λιθώνες, (ε) βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση, (ς) δρυοδάση, (ζ) πευκοδάση μαύρης πεύκης και (η) δάση αρκεύθου (μηλόκεδρων).Κυρίαρχος της βλάστησης του βουνού είναι το έλατο και τα δάση του, που φθάνουν μέχρι το υψόμετρο των 1800 μ. Στις νότιες πλαγιές τα ελατοδάση ξεκινούν από τα 1000-1200 μ., ενώ στις βο.....

Περισσότερα
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Κωρύκειο Αντρο Στην καρδιά του Παρνασσού βρίσκεται ένας από τους αρχαιότερους “τουριστικούς προορισμούς” του κόσμου. Γιατί το Κωρύκειο Αντρο ήταν ακριβώς αυτό, ένας προορισμός θρησκευτικού τουρισμού από τα προϊστορικά χρόνια. Πρόκειται για ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1360μ., μέσα σε ένα δάσος ελάτης. Στο σπήλαιο οδηγεί ένα μονοπάτι προσκυνητών της αρχαιότητας, το οποίο σώζεται μέχρι και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του. Σήμερα το μονοπάτι αυτό είναι μέρος του ευρωπαϊκο.....

Περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.