Γενικές πληροφορίες και αφιερώματα

Τι είναι το Επιμελητήριο

ΈννοιαΣύμφωνα με τον Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3419/05,το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (ενιαίο εμποροβιομηχανικό & επαγγελματοβιοτεχνικό) είναι υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο Νομό Ιωαννίνων, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.ΣκοπόςΣύμφωνα με τον Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3419/05: Η προστασία και η αν.....

Περισσότερα
Σύντομο Ιστορικό

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι το αρχαιότερο Επιμελητήριο της Διοικητικής Περιφέρειας της Ηπείρου και συστάθηκε το 1919 με τον Ν.184/14 (ΦΕΚ. 4/Α/78/12.4.1919).Λειτούργησε ως μικτό Επιμελητήριο (Εμποροβιομηχανικό και Επαγγελματοβιοτεχνικό) από το 1919 μέχρι το 1933 με την επωνυμία «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηπείρου», με ζώνη ευθύνης και τους 4 Νομούς της Ηπείρου.Το 1933 με τον Ν.3305/25 (ΦΕΚ 238/Α/10.8.1933) αποσπάται ως χωριστό το«Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ηπ.....

Περισσότερα

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.