ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ιδρύθηκε το 1934 (ΦΕΚ 17/Α/16-1-1934).Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί υποχρεωτική  και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


Έδρα του είναι το Ρέθυμνο. Στεγάζεται σειδιόκτητο κτήριο στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 23.   

Τα όργανα διοίκησης του είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 21 μέλη και η  Διοικητική Επιτροπή η οποία είναι 5μελής. Το Διοικητικό του Συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνηςπου είναι οι επιχειρηματίες του Ρεθύμνου,  κάθε 4 χρόνια. Αναλυτικά, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

Πρόεδρος:   Γεώργιος Γιακουμάκης
Α’  Αντιπρόεδρος:   Εμμανουήλ Ψαρουδάκης
Β’  Αντιπρόεδρος:   Ευάγγελος Μανιουδάκης
Γενικός Γραμματέας:   Ιωάννης Δαφνομήλης
Οικονομικός. Επόπτης:   Γεώργιος Πολιουδάκης

Η διάρθρωση  των υπηρεσιών του έχει ως εξής:

 1. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων
 2. Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
 3. Τμήμα Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών

Το προσωπικό του  αριθμεί τα 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην Αναπτυξιακή του «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας» και του ειδικού συμβούλου για θέματα ανάπτυξης, επενδύσεων, προγραμμάτων και μελετών. Διοικητικός Προϊστάμενος του Επιμελητηρίου είναι ο κ. Ευάγγελος Κουμεντάκης.

Μέλη του είναι 6.500 περίπου επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.Το Επιμελητήριο αποτελείται από τα εξής τμήματα:  α) Εμπορικό (6 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο) , β) Μεταποιητικό (με 6 έδρες), γ) Τουριστικό (με 4 έδρες), δ) Υπηρεσιών (με 5 έδρες).

Τι παρέχει το Επιμελητήριο Ρεθύμνηςγια την τοπική Ανάπτυξη:

Το Επιμελητήριο συμμετέχει ή λαμβάνει την πρωτοβουλία υλοποίησης μιας σειράς δράσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων – μελών του και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα.

Ενδεικτικά παραθέτονται οι σημαντικότερες από αυτές:
α) Διαφήμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος τηςΠεριφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
β) Προώθηση - προβολή των Κρητικών προϊόντων, με σκοπό τη διασύνδεση της τοπικής Αγροτικής Παραγωγής με τον Τουρισμό για την αύξηση, την ενίσχυση και την αξιοποίηση του αγροτοτουρισμού,  του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού.
γ) Διοργάνωση «Γιορτής Κρητικής Διατροφής». Με εξαιρετική επιτυχία, το Επιμελητήριο Ρεθύμνηςαπό κοινούμε την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και το Δήμο Ρεθύμνης διοργανώνουν την Γιορτή Κρητικής Διατροφής, με σκοπό τηνπροβολή της αγροδιατροφικήςπαραγωγής και της χειροτεχνίας του τόπου μας.
δ) Συμμετοχή με εκπροσώπους του σε επιτροπές καθώς και σε αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και των συμφερόντων των επιχειρήσεων.
ε) Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του, την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και επιχειρηματικής τεχνογνωσίας, την ποιότητα των θέσεων εργασίας που προσφέρονται από της επιχειρήσεις, την κοινωνική ένταξη ανέργων και νέων επιστημόνων σε τοπικά σχέδια δράσεων για την απασχόληση  κ. α.
στ) Παροχή Γνωμοδότησης σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη με την υποβολή ερευνών και υπομνημάτων σε υπουργεία και φορείς της κυβέρνησης για ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις – μέλη του και την τοπική ανάπτυξη, με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων των επιχειρήσεων όπως αυτά καταγράφονται σε κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Τι υπηρεσίες παρέχει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις – μέλη του:

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες στα μέλη του, οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως τις παρακάτω:

 1. Παρέχουμε δωρεάνπληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις μας για θέματα που τις απασχολούν. Η ενημέρωση παρέχεται από την ιστοσελίδα του  www.eber.gr,  το διμηνιαίο ηλεκτρονικό του περιοδικό «ΕΠΙμελητήριο + ΕΠΙχειρήσεις»,  και τον ειδικό επιχειρηματικό  του σύμβουλο.
 2. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού και διοργανώνουμε επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό αλλά και την φιλοξενία επιχειρηματικών συναντήσεων με αγοραστές από άλλες χώρες.Ενδεικτικάπαραθέτονται οι οργανωμένες συμμετοχές του Επιμελητήριου Ρεθύμνηςστις πρόσφατες εκθέσεις:
  α) «Τουριστικών ειδών – Δώρων – Λαϊκής Τέχνης – Μόδας και Αξεσουάρ» (Ηράκλειο 16-19/01/2015), β) GREKLANDPANORAMA”, (Στοκχόλμη 13-15/02/2015, 12-14/2016), γ) ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» (Αθήνα 01-04/05/2015, 28-31-3-2014), δ) GRECKAPANORAMA 2015» (Βαρσοβία 11-13/12/2015), ε) «TOPRESA» (Παρίσι 23-26/9/2014),στ) «ANUGA» (Κολωνία 9-10/10/2013), ζ)  «FieradiPrimaveradeiCommerciantidiCastenaso» (Καστενάζο Μπολόνια (13-14/4/2013), η) ΗOTELSHOWDUBAI (28-30/9/2013), θ) «Gourmetandwine» (Τόκυο 12-14/4/2016)ια) Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» (από 15 έως 18 Απριλίου 2016 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου)και ι) “Κρήτη, η Μεγάλη Συνάντηση” (5η Παγκρήτια Έκθεση - 2 έως 5 Ιουνίου 2016 στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας).
 3. Συνδιοργανώνουμε τον θεσμότου  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - SUPER MARKET, το οποίο διεξάγεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες Ηρακλείου.
 4. Διοργανώνουμε σημαντικό αριθμό συνέδριων και σεμιναρίων- εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  ημερίδων και συναντήσεων για την επιμόρφωση των μελών μας και την πληροφόρηση τους για θέματα που αφορούν το επιχειρείν.
 5. Παρέχουμε την υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) η οποία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης σε υπηρεσία «μιας στάσης» έχει στόχο την επιτάχυνση και την απλοποίηση  των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, εξοικονομώντας χρόνο και  χρήματα για τον επιχειρηματία και τη δημόσια διοίκηση.
 6. Υλοποιούμε μια σειρά ερευνών και μελετών προκειμένου να τεκμηριώσουμε τις δυνατότητες της τοπικής οικονομίας και να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων – μελών μας.
 7. Παρέχουμε την υπηρεσία απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής στα μέλη μας, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.
 8. Προσφέρουμε σταθερή ετήσια οικονομική ενίσχυση προς συλλόγους και εργοδοτικές  οργανώσεις της Π.Ε. Ρεθύμνης για την κάλυψη των αναγκών τους.

Διεθνείς Σχέσεις

Στα πλαίσια της υλοποίησης των διακρατικών προγραμμάτων που αναφέρονται ανωτέρω, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης συμμετέχει σε ένα ευρύ δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων από χώρες όπως την Κύπρο, την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία Ρωσία, Σλοβενία, Πολωνία, Κροατία και άλλες. 

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.