ΑRCADI

Batı romantik geleneğinde, Arcadia adı mutlak pastoral ütopya ile tespit edilmiştir. Bölgenin ziyaretçi bunun nedenini anlayabiliyorum. Arcadia yükselmiş güzellik bir yerdir. O çok dağlık Athough, o yumuşaklığı ve rahatlık duygusu korur. Onun doğa ve kültür sakin ve dingin, gösterim cömert ve samimi.

Geleneksel köy ve yaşam, doğal ve tarihi anıtlar, dağlık ve kıyı sahne, burada her şey etkilemek için değil, ziyaretçi beslemek için değil, tanzim edilmiştir; Onu yapmak için / onu onun / onu gerçek evde hissediyorum. Eski Yunanlılar insan ırkının mutlak kökeni olarak Arcadia kabul ve insan uygarlıklarının Arcadialılar eski. Bu antik romantik duruşu Arcadia kendi hayal yapılan duygusu birimleri biliyor. Bu aynı zamanda modern bir ziyaretçi bu güzel yerden alabilir anlamda açıklar.

Arcadia en hakiki anlamda rekreasyon bir yerdir.

Lütfen bekleyiniz. Arama birkaç saniye sürecek.