Είσοδος Μέλους

Η ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗ el

 

Τα βουνά της Κοζάνης, αν και δεν έχουν μεγάλη έκταση, έχουν μια ιδιαίτερη ποικιλία πολιτισμική, πολλές τοπικές ιδιομορφίες. Ομως μοιράζονται και κάτι σημαντικό κοινό: η σχετική απομόνωση της περιοχής έδωσε την δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες, από πολύ παλιά, να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα προόδου και αυτονομίας. Μέσα σε αυτό το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον καλλιεργήθηκαν συνειδήσεις φιλοπρόοδες και δημιουργικές και αναπτύχθηκαν κοινότητες ιδιαίτερα δραστήριες οικονομικά και πνευματικά: Σιάτιστα, Βλάστη, Σισάνι, Βελβεντός, Πεντάλοφος και Μαστοροχώρια.

Οι συνταρακτικές αλλαγές που έφερε ο περασμένος αιώνας μαράζωσε τις περισσότερες από αυτές τις κοινότητες, αλλά δεν ακύρωσε το ανθρώπινο δυναμικό τους που, είτε έμεινε στον τόπο είτε είχε μεταναστεύσει, δεν έπαυσε να διατηρεί την φιλοπρόοδη παράδοσή του. Στις μέρες μας αυτό το δυναμικό ξαναβρίσκει σιγά-σιγά τις διεξόδους που θα του επιτρέψουν να αναστήσει τον αγαπημένο του πατρογονικό τόπο. Σε αυτήν τους την προσπάθεια η δραστηριοποίηση στον τουρισμό γίνεται με τρόπο που να διαφυλάσει την παραδοσιακή αυθεντικότητα του τόπου τους και να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα φυσικά του χαρακτηριστικά.

Παρακαλώ περιμένετε. Η αναζήτηση θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.