GEORGIA SIMOU FILIPPOUSI

   TINOS, Cyclades

TINOS: GEORGIA SIMOU FILIPPOUSI TINOS: GEORGIA SIMOU FILIPPOUSI
Satelite Map
No images found for this company

See on map
Satelite Map
Raki tavern, , ouzo tavern in Tinos  
Company Name:
GEORGIA SIMOU FILIPPOUSI, TSIPOUROKATASTASI
Contact Person:
GEORGIA SIMOU FILIPPOUSI
Address:
AKTI DROSOU
Zip Code:
84200
City:
TINOS
TINOS: GEORGIA SIMOU FILIPPOUSI

Type:

Restaurant
Tavern

  • No reviews found for this restaurant.
    Be the first who will write a review!

   

Please wait. Search will take a couple of seconds