FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELI

   TRIKALA

TRIKALA: FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELITRIKALA: FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELITRIKALA: FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELITRIKALA: FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELITRIKALA: FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELITRIKALA: FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELI
Satelite Map
No images found for this company

See on map
Satelite Map
Company Name:
FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELI
Contact Person:
FOUTSITZIS APOSTOLOS
Address:
APOLLONOS 5
Zip Code:
42100
City:
TRIKALA
Phones:
Mobile Phone:
6974028931
TRIKALA: FOUTSITZIS APOSTOLOS TOU ARISTOTELI

Type:

Restaurant
Delivery

  • No reviews found for this restaurant.
    Be the first who will write a review!

   

Please wait. Search will take a couple of seconds