Για θέματα που σχετίζονται με κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση μπορείτε και πρέπει να απευθύνεστε κατευθείαν στην επιχείρηση. Στην καρτέλα Επικοινωνία σε κάθε καταχώρηση επιχείρησης, υπάρχει η σχετική Φόρμα Επικοινωνίας αλλά αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, κινητό ή email που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε επίσης.

Αν είστε Επιχείρηση που ενδιαφέρεστε να προβληθείτε ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Ολοκληρωμένη Τουριστική Πύλη Filoxeno.com μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εταιρία Knowledge (www.knowledge.gr), Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-17:30 στο τηλέφωνο: 2610-452820 (Τμήμα Τουρισμού), ή φαξ στο 2610-453819 και στο emai: info@knowledge.gr.